SØK:
LOGG IN:
HVA MENER DU?
Har dere en grunnbemanning tilsvarende en voksen per tre barn under tre år og en voksen per seks barn over tre år i din barnehage?

Del med andre   Del med andre
Fagpanel
Still et spørsmål til fagpanelet!

Her har du mulighet til å stille et utdypende spørsmål til vårt fagpanel. Vi ønsker at du skal sette både deg selv og oss som skal svare på spørsmålet så godt som mulig inn i temaet du berører. Vi ber deg derfor forholde deg til følgende punkter når du skal utdype ditt spørsmål:

    • • Forsøk å spisse temaet du stiller spørsmål om så mye som mulig
    • • Gi et bilde av hva du selv har forstått i forhold til temaet
    • • Henvis gjerne til spesifikk litteratur du har lest som er knyttet til temaet
Send inn ditt spørsmål:
 Tittel (Skriv en kort tittel)
 
 Spørsmål (Skriv spørsmålet ditt. Konkret spørsmål, utdyp mer under!)
  
Utdyping (Her utdyper du spørsmålet og gir henvisning til kilder) 
Siste besvarte spørsmål:
 
Barns medvirkning
17.09.09
Hei. Jeg holder på å skriver en oppgave om barns medvirkning i det indre liv i barnehagen. Jeg ønsker å se nærmere på hvordan personalet kan tilrettelegge/ivareta for barns medvirkning når man er på tur i nærmiljøet. Tenker da feks når man er på tur i skog og mark og vi voksne har bestemt turmål, men underveis oppdager barna noe som opptar dem og leiken er i gang. (dette er vell det "død mus" teorien handler om). Jeg ønsker i oppgaven å belyse viktigheten av en impulsiv og spontan voksen som tar barna og den oppståtte situasjonen på alvor og kan se bort i fra de fine planene som er lagt for dagens turmål. Det jeg lurte på er om dere har noe forslag til teori/fagartikler som kan berøre dette området. Hvis dere synes dette var uklart så kan jeg prøve å forklare nærmere. Håper dere kan hjelpe meg. mvh Birger Dragsten
SV: Barns medvirkning
01.10.09
Hei, Birger.
 
Kommer ikke på noen tekster/forfattere som berører forholdet mellom barns medvirkning og turer i nærmiljøet utover den du nevner (den døde musens pedagogikk) og noen henvisninger til turer i temahefte om barns medvirkning. Tenker også at det sannsynligvis er få tekster/forfattere som eksplisitt behandler dette forholdet. Særlig med tanke på at 'turer i nærmiljøet' er klassisk norsk barnehagepedagogikk. Altså finnes få andre land vi kan sammenlikne oss med, noe som betyr at du må først og fremst lete innenfor norsk barnehageforsking.

Men kanskje du kan se på tekster om barns medvirkning (jeg foreslår medvirkning.no, som er hjemmesiden til prosjektet 'barns medvirkning i et relasjonelt perspektiv',  temahefte om barns medvirkning, små barn og medvirkning av ninni sandvik og nina johannesen, rammeplanen, barns medvirkning-nummer av barnehagefolk (4/04), og i norsk pedagogisk tidsskrift (1/09) finnes flere tekster om barns medvirkning) og litteratur som finnes om turer i nærmiljøet (for eksempel temahefte om natur og miljø) og skriv selv om forholdet mellom disse tekstene. Intervjuer med barnehager om emnet kan også være en god kilde til informasjon.
 
Oppgaven din høres spennende ut. Det er nok 'mye å hente'. I temaheftet som barns medvirkning står for eksempel følgende sitat fra et barn:
 
"De voksne spør om vi vil gå på tur, og vi svarer nei, men så må vi."
 
Mvh,
Kenneth
 
Hvordan kan barnehagen formidle samisk kultur til barn i norsk barnehage?
19.01.10
Jeg holder på å skrive en mappeoppgave om Samiske barnehager og er i gang med å finne dokumentasjon om dette. Jeg er forundret da jeg søkte på samiske bh og ikke fikk opp noe treff på dette. Jeg ønsker å belyse: Hvordan kan barnehagen formidle samisk kultur til barn i norske barnehager? Setter stor pris på hjelp ang problemstilling. Har vært inne på Sametinget og Samelæringsnett sine sider på internett. Har også temahefte og Barnehagefolk nr. 4/05. på forhånd takk
SV: Hvordan kan barnehagen formidle samisk kultur til barn i norsk barnehage?
29.01.10
Jeg har ikke erfaringer med formidling av samisk kultur i barnehagen, men førskolelærerstudentene ved Høgskolen i Vestfold hadde en praksisoppgave i fjor vår som handlet om å planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere et didaktisk opplegg hvor temaet var samene; Norges urbefolkning. Derfor foreslår jeg at du går inn på teamsiden til F2A (http://www-lu.hive.no/team/t08fb/klasseliste.f1b.htm) og sender en mail til noen av studentene og ber om innspill.
 
Lykke til!
 

Hilsen Kristin R. Tholin

 
Barns medvirkning i planleggingsprosessen.
02.12.09
Jeg er en føskolestudent på 1 året som skal skrive oppgave om planleggingsprosessen i en gitt barnehage. Har tatt for meg oppsett av månedsplan.Hvordan ivaretas barns medvirkning i planleggingsprosessen?
Jeg lurer på om dere kunne hjelpe meg med å finne litteratur/fagstoff til dette. Bruker rammeplanen,temahefte barns medvirkning men føler jeg ikke helt få svar på spørsmålet. Jeg tenker på det å se barna,tid til å høre på dem,barns interresser er noen ting vi voksne bør passe på, men sliter litt med den planleggingsdelen.. håper noen kan hjelpe meg. Skulle det være noe uklart skal jeg prøve å forklare bedre..
SV: Barns medvirkning i planleggingsprosessen.
29.01.10

Hei, Elisabeth.

Fagstoff om å ta hensyn til barns medvirkning i planleggingsprosessen kan for eksempel være kapittel 2 i Lyttende pedagogikk av Ann Åberg og Hillevi Lenz-Taguchi og boken Pedagogiske erobringer av Louise Birkeland. Jeg vet at Ninni Sandvik er opptatt av at tradisjonelle didaktiske begreper, som man ofte forbinder med ’planlegging’, kanskje kan føre til at barn får medvirke mindre i barnehagen enn ønskelig. Se denne bloggposten og kommentarer: http://pedagogikkseksjonen.blogspot.com/2009/01/den-didaktiske-relasjonsmodellen.html Tror ikke om disse tankene har kommet i en utvidet form et annet sted.
 
Lykke til med jakt på annen litteratur.
 
Kenneth Pettersen
Kristin Rydjord Tholin
Utdannet førskolelærer med hovedfag i barnehagepedagogikk. Er høgskolelektor i pedagogikk ved førskolelærer-utdanningen på Høgskolen i Vestfold.
Unni Bleken
yes
Utdannet førskolelærer med hovedfag i barnehagepedagogikk. Tidligere lektor og rektor ved Barnevernsakademiet.
Simen Mæhlum
yes
Er doktorgradsstipendiat ved Høgskolen i Oslo og NOSEB (Norsk senter for Bareneforskning).
Hanne Blaafalk
yes
Utdannet førskolelærer og er masterstudent ved EMEC (European Masters in Early Childhood Education and Care) ved Høgskolen i Oslo.
Mariann Axelsen
yes
Utdannet førskolelærer og er masterstudent ved EMEC (European Master in Early Childhood Education and Care) ved Høgskolen i Oslo.
Ola Bertnes Strømme
yes
Utdannet førskolelærer, og jobber som pedagogisk leder. Leder i Utdanningsforbundet i Frogner.
Kenneth Pettersen
yes
Utdannet førskolelærer og jobber som pedagogisk leder.
Lene Chatrine Hansen
yes
Utdannet førskolelærer og er masterstudent i barnehagepedagogikk ved Høgskolen i Oslo. Arbeider i Utviklingsforum med utarbeidelse av Barnemiljøvurderinger.
Bente Ulla
Utdannet førskolelærer med master i barnehagepedagogikk. Er høgskolelektor i pedagogikk ved førskolelærerutdanningen på Høgskolen i Østfold.
Ferruh Øzalp
Utdannet førskolelærer med master i barnehagepedagogikk. Er høgskolelektor i pedagogikk ved førskolelærerutdanningen på Høgskolen i Oslo.
Habitus as Orgnr: 986300503 Postadresse: Postboks 9266 Grønland 0134 Oslo. Besøksadresse: Egedes gate 1, 0192 Oslo.
Telefon: 21 53 03 30 Fax: 21 53 03 31. E-post: post@barnehageforum.no